Easy Mesh Access Point – iGate EW12S/SG

iGate EW12S/SG là bộ thu phát WiFi (Access Point) có chức năng tạo ra một mạng không dây cục bộ (WLAN) nhằm chia sẻ kết nối internet tốc độ cao cho thiết bị người dùng. Mỗi thiết bị iGate EW12S/SG được coi là một điểm truy nhập có nhiệm vụ truyền và nhận dữ liệu.

Xem thêm

Easy Mesh Access Point – iGate EW12C/CG

iGate EW12C/CG là bộ thu phát WiFi(Access Point) có chức năng tạo ra một mạng lưới không dây cục bộ (WLAN) nhằm chia sẻ kết nối Internet tốc độ cao cho thiết bị người dùng

Xem thêm